PKF - przekaźnik kontroli faz

Przekaźniki pomiarowe typu PKF5e są elektronicznymi trójfazowymi przekaźnikami napięciowymi pomiarowymi. Sprawują one nadzór nad wartością maksymalną i minimalną sumy mierzonych trzech napięć fazowych oraz nad odpowiednią kolejnością faz.

PK8 - moduł przekaźników

Moduł przekaźnikowy zawiera 8 przekaźników, które można wykorzystać w układzie automatyki, a w szczególności w układach ze sterownikami o wyjściach tranzystorowych.

PECZ - przekaźnik częstotliwości

Przekaźnik umożliwia optymalny rozruch, hamowanie i zatrzymanie silnika indukcyjnego pierścieniowego. Przekaźnik zapewnia włączanie (wyłączanie) sekcji rezystora wirnikowego, w zależności od częstotliwości napięcia wirnika, czyli prędkości obrotowej silnika.

DZ-MAG - diodowy zasilacz chwytnika
DZ-MAG

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania prądem stałym chwytnika elektromagnetycznego. Bez możliwości regulacji prądu. Produkowany jest również zasilacz z regulacją prądu typu TZ -MAG.

TZ-MAG - tyrystorowy zasilacz chwytnika
TZ-MAG

Tyrystorowy zasilacz jest regulatorem prądu chwytnika elektromagnetycznego. Urządzenie zapewnia płynną regulację siły udźwigu chwytnika przez racjonalne gospodarowanie energią elektryczną pobieraną z sieci. Zwrot energii zgromadzonej w namagnesowanym chwytniku do sieci zmniejsza nagrzewanie chwytnika.

POM2 - panel operatorski
pom1

Panel operatorski POM2 umożliwia przedstawianie danych oraz zadawanie parametrów w układach automatyki. Posiada wbudowane złącze komunikacyjne oraz zegar czasu rzeczywistego. Współpracuje z układami peryferyjnymi KOM1, KOM2, KAN3 w protokole MODBUS RTU.

KOM - moduły wejść/wyjść
kom1

Układ umożliwia czytanie wejść analogowych oraz sterowanie wyjściem analogowym i przekazywanie informacji po łączu przemysłowym RS485 z protokołem MODBUS RTU. Układ dedykowany jest do zdalnego sterowania i wizualizacji.

KAN - moduł wejść analogowych
kan3

Układ umożliwia czytanie wejść analogowych oraz sterowanie wyjściem analogowym i przekazywanie informacji po łączu przemysłowym RS485 z protokołem MODBUS RTU. Układ dedykowany jest do zdalnego sterowania i wizualizacji.

MG - sterownik 6/6
mg3

Układ steruje wyjściami dwustanowymi w zależności od stanu wejść dwustanowych. Dozwolone są dowolne zależności logiczno-czasowe pomiędzy wejściami i wyjściami. Sterownik MG3 dedykowany jest szczególnie do sterowania maszyn i urządzeń (np urządzenia do zgniatania śmieci, prasy, agregaty prądotwórcze zespoły pomp, układy wentylacji).

TRP - tyrystorowy regulator prędkości
trp

Dźwignicowy tyrystorowy regulator prędkości TRP przeznaczony jest do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych pierścieniowych. Znajduje zastosowanie w mechanizmach napędowych suwnic, żurawi i urządzeń transportowych (ładowarki, przenośniki, wywrotnice itp.). Regulator można zainstalować w układach już pracujących, ponieważ wykorzystuje się istniejący silnik i rezystor wirnikowy.

M-START - łagodny rozruch
mstart

Elektroniczny układ łagodnego rozruchu przeznaczony jest do przeprowadzania rozruchu oraz do łagodnego zatrzymania silników klatkowych.

SZR - układ samoczynnego załączania rezerwy
szr

Układ SZR z jawną rezerwą zbudowany jest na dwóch przekaźnikach kontroli faz PKF5e.

WOD3 - adapter do wodomierza

Adapter wodomierza służy do zasilania nadajnika optoelektronicznego wodomierza POWOGAZ -NO i do dopasowania sygnału do sterownika PLC. Wyjście adaptera to tranzystor PNP pracujący na poziomie 24V. Adapter wykonany jest w postaci płytki elektronicznej z zaciskami przystosowanej do zamontowania w puszce instalacyjnej. Diody LED sygnalizują zasilanie i sygnał z wodomierza.

LED - kontrolki
led

Kontrolka sygnalizacyjna LED.

SEP2 - separator analogowy
sep2

Separator analogowy zapewnia oddzielenie galwaniczne sygnałów analogowych pomiędzy sterownikiem PLC a układami we/wy.

SEP3 - ekonomiczny separator analogowy

Separator analogowy zapewnia oddzielenie galwaniczne sygnałów analogowych 4-20mA pomiędzy sterownikiem PLC a układami we/wy w ekonomicznej wersji.